Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 1, 2019

Tomasz Lis rozmawia z Markiem Borowskim, Michałem Wawrykiewiczem i Łukaszem Ługowskim o strajku nauczycieli, "piątce Kaczyńskiego" i wyborach do Parlamentu Europejskiego.