Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 4, 2019

Tomasz Lis rozmawia z Bogdanem Borusewiczem, Joanną Kluzik-Rostkowską i Leszkiem Millerem o sprawie prałata Jankowskiego, o edukacji i sytuacji uczniów oraz o wyborach europejskich.