Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 10, 2019

Tomasz Lis rozmawia z Pawłem Kowalem, Barbarą Nowacką i prof. Magdaleną Środą o wynikach wyborów do Parlamentu Europejskiego i szansach opozycji na zwycięstwo w jesiennych wyborach parlamentarnych.