Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 11, 2019

Tomasz Lis rozmawia z prof. Leszkiem Balcerowiczem, Michałem Pirógiem i Władysławem Teofilem Bartoszewskim o „piątce Morawieckiego”, karcie LGBT i zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego.