Preview Mode Links will not work in preview mode

May 13, 2019

Tomasz Lis rozmawia z Tomaszem Sekielskim, Michałem Kamińskim i Zbigniewem Mikołejko o filmie "Tylko nie mów nikomu" oraz o pedofilii w Kościele.