Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 15, 2019

Tomasz Lis rozmawia z Aleksandrem Kwaśniewskim, Krystyną Starczewską oraz Aleksandrem Smolarem o zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego, konwencjach partyjnych, strajku nauczycieli i wyborach prezydenckich na Ukrainie.