Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 16, 2019

Tomasz Lis rozmawia z Bartłomiejem Sienkiewiczem, prof. Leszkiem Balcerowiczem i Dorotą Gałczyńską-Zych o służbie zdrowia, Jarosławie Kaczyńskim i trwającej kampanii wyborczej.