Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 17, 2019

Tomasz Lis rozmawia z prof. Romanem Kuźniarem, gen. Jarosławem Stróżykiem i Piotrem Niemczykiem o aferze podsłuchowej, strategicznych umowach podpisanych  w USA przez Andrzeja Dudę i rząd RP.