Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 18, 2019

Tomasz Lis rozmawia z Barbarą Nowacką, Magdaleną Środą i Różą Thun o Koalicji Europejskiej, relacjach polsko-żydowskich i wyborach do Parlamentu Europejskiego.