Preview Mode Links will not work in preview mode

May 20, 2019

Tomasz Lis rozmawia z ks. Wojciechem Lemańskim, Różą Thun i prof. Radosławem Markowskim o pedofilii w Kościele, zbliżających się wyborach do PE oraz sondażach wyborczych.