Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 23, 2019

Tomasz Lis rozmawia z prof. Wojciechem Sadurskim, Andrzejem Celińskim i Zbigniewem Hołdysem m.in. o opozycji i sprawie Mariana Banasia.