Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 24, 2019

Tomasz Lis rozmawia z Magdaleną Adamowicz, Aleksandrem Hallem, Ludwikiem Wiśniewskim oraz Aleksandrą Dulkiewicz o tym, jak wygląda polska polityka na 100 dni po śmierci Pawła Adamowicza.