Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 24, 2019

Tomasz Lis rozmawia z Aleksandrem Smolarem, prof. Andrzejem Rzeplińskim i Marcinem Popkiewiczem o Rzeczniku Praw Obywatelskich, PSL i globalnym ociepleniu.