Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 25, 2019

Tomasz Lis rozmawia z Michałem Boni, Radosławem Majdanem oraz prof. Maciejem Kisilowskim o homofobii, zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego i naukowym projekcie decentralizacji, który zakłada nadanie większej władzy regionom i województwom.