Preview Mode Links will not work in preview mode

May 27, 2019

Tomasz Lis rozmawia z Aleksandrem Kwaśniewskim, Aleksandrem Smolarem i prof. Antonim Dudkiem o wynikach wyborów do Parlamentu Europejskiego.