Preview Mode Links will not work in preview mode

May 6, 2019

Tomasz Lis rozmawia z Adamem Michnikiem, Joanną Muchą oraz Pawłem Kowalem o Donaldzie Tusku, wyborach do Parlamentu Europejskiego i kampanii wyborczej Koalicji Europejskiej.