Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 11, 2018

Tomasz Lis rozmawia z Romanem Giertychem, prof. Andrzejem Friszke oraz Michałem Polem.