Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 22, 2018

Tomasz Lis rozmawia z Aleksandrem Kwaśniewskim, Joanną Muchą, prof. Jerzym Stępniem.