Preview Mode Links will not work in preview mode

May 28, 2018

Tomasz Lis rozmawia z Ryszardem Petru, Zbigniewem Mikołejką oraz Jerzym Górskim.