Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 3, 2018

Tomasz Lis rozmawia z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, Różą Thun i Kamilą Gasiuk-Pihowicz.