Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 14, 2019

Tomasz Lis rozmawia z Kazimierzem Marcinkiewiczem, Sławomirem Sierakowskim, Aleksandrem Smolarem, prof. Radosławem Markowskim i prof. Moniką Płatek o wynikach wyborów parlamentarnych.


Oct 7, 2019

Rozmowa Tomasza Lisa z Mają Ostaszewską, Joanną Muchą, prof. Ireneuszem Krzemińskim i Zbigniewem Janasem.


Sep 30, 2019

Tomasz Lis rozmawia z Aleksandrą Gajewską, Aleksandrem Smolarem i Jerzym Stuhrem.


Sep 23, 2019

Tomasz Lis rozmawia z prof. Wojciechem Sadurskim, Andrzejem Celińskim i Zbigniewem Hołdysem m.in. o opozycji i sprawie Mariana Banasia.


Sep 16, 2019

Tomasz Lis rozmawia z Bartłomiejem Sienkiewiczem, prof. Leszkiem Balcerowiczem i Dorotą Gałczyńską-Zych o służbie zdrowia, Jarosławie Kaczyńskim i trwającej kampanii wyborczej.